Niet voor jou

Het is misschien niet voor jou —
Mijn wensen, passies en interesses.
Waar ik aandacht aan besteed,
Al dat mij beweegt, al wat mij raakt.
Mijn acties, op het oog
Ondoordacht en onbezonnen.
Mijn verzonnen werkelijkheid,
De onzin die ik bewonder.
Kwaliteit van leven —
Perspectief,
Niet onverklaarbare waarheid.
Wie ik ben draait niet om jou.
Ik ben mijn eigen beweegredenen.
Dit is mijn leven en het is
Goed genoeg voor mij.

@yonar on Twitter